A gördülékeny böngészés érdekében oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön hozzájárul, hogy eszközén cookie-kat tároljunk. További információ adatvédelmi nyilatkozatunkban található.

Ok
Geberit Magyarország

Használati feltételek

Geberit mobilalkalmazásokhoz és IoT-szolgáltatásokhoz

A használati feltételek a Geberit mobilalkalmazások (a továbbiakban: „mobilalkalmazások") és az IoT-szolgáltatások használatának feltételeit ismertetik.

Szójegyzék

Kifejezés Leírás
B2C Business to Consumer; magánügyfeleknek szánt alkalmazások és szolgáltatások
B2B Business to Business; üzleti ügyfeleknek szánt alkalmazások és szolgáltatások
IoT Internet of Things, azaz tárgyak internete; kommunikáció és interakció hálózatba kötött eszközök, alkalmazások és felhőalkalmazások között
Mobilalkalmazás Alkalmazás mobileszközökhöz
CRM Customer Relationship Management – az ügyfelek törzsadatait tartalmazó adatbázis
Geberit ID Fiók a Geberit alkalmazásaihoz és portáljaihoz
Bluetooth Technológia az eszközökkel történő vezeték nélküli kommunikációhoz
Geberit AquaClean A Geberit higiéniai berendezés termékcsaládja

I. Alkalmazási terület

1. A használati feltételek a Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Svájc (a továbbiakban GEBERIT VERWALTUNGS AG) és a Geberit mobilalkalmazásainak és IoT-szolgáltatásainak felhasználói (a továbbiakban Felhasználó) között érvényesek, és a Geberit által kínált mobilalkalmazások és IoT-szolgáltatások használatára és a használat során nyújtott támogatásra vonatkoznak.

2. A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Üzleti Feltételei csak abban az esetben és csak olyan mértékben válnak a szerződés részévé, ha és amilyen mértékben azok érvényességét a GEBERIT VERWALTUNGS AG írásban kifejezetten jóváhagyta.

II. Szolgáltatások köre

1. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a következő mobilalkalmazásokat kínálja mobileszközökhöz:

Név Rövid leírás Szolgáltatások
Geberit Home B2C végfelhasználói alkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit eszközökhöz. Az eszköz konfigurálására, vezérlésére és karbantartására szolgál. Bluetooth-kompatibilis Geberit-eszközök állapot-lekérdezése, vezérlése, konfigurálása és karbantartása; ország- és eszközspecifikus: eszközregisztráció és hozzáférés a webáruházhoz.
Geberit Control B2B ügyfélalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit eszközökhöz. Az eszköz konfigurálására, vezérlésére és karbantartására szolgál. Bluetooth-kompatibilis Geberit-eszközök állapot-lekérdezése, vezérlése, konfigurálása és karbantartása; ország- és eszközspecifikus: Eszközprofilok kezelése.
Geberit szerviz B2B szervizalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit AquaClean higiéniai berendezésekhez. A berendezés szervizelésére és karbantartására szolgál. Funkciók a Geberit AquaClean berendezések hibaelemzéséhez, hibaelhárításához és karbantartásához minősített Geberit szerviztechnikusok által.
Geberit SetApp B2B ügyfélalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit higiéniai öblítőberendezésekhez. Az eszköz vezérlésére és konfigurálására szolgál. A Geberit higiéniai öblítőberendezések konfigurálása.
Geberit Pro B2B ügyfélalkalmazás termék- és katalógusadatokhoz. Termékek, alkatrészek és katalógusadatok megtekintése és tárolása;
Termékfelismerés; funkciók a Geberit termékek tervezéséhez.

2. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a következő IoT-szolgáltatásokat kínálja:

Név Rövid leírás Szolgáltatások
Geberit AquaClean Remote Service A Geberit ügyfélszolgálata által nyújtott távoli karbantartási szolgáltatás a Geberit AquaClean berendezésekhez a Geberit Home alkalmazás segítségével. Geberit AquaClean berendezés hibaelemzése, hibaelhárítása és konfigurálása a Geberit ügyfélszolgálati munkatársa által nyújtott támogatás esetén.

3. A GEBERIT VERWALTUNGS AG ingyenesen biztosítja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat. A használati feltételek a mobilalkalmazások használatának teljes időtartamára érvényesek. Ha a mobilalkalmazást eltávolítják az okostelefonról, akkor az már nem használható. A GEBERIT VERWALTUNGS AG bármikor jogosult arra, hogy megváltoztassa a mobilalkalmazásokat vagy a szolgáltatásokat, azokat a felmondási idő után teljes vagy részleges térítés ellenében biztosítsa, illetve hogy azok rendelkezésre bocsátását teljes mértékben vagy részlegesen megszüntesse. A jelen használati feltételek változásait és kiegészítéseit e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs felületen (pl. mobilalkalmazásban) tesszük közzé.

4. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a lehető legnagyobb gondossággal hozza létre a mobilalkalmazások és az IoT-szolgáltatások tartalmi elemeit. Ennek ellenére nem garantálható a rendelkezésre bocsátott tartalmak helyessége, aktualitása és teljessége.

5. A Felhasználót arra kérjük, hogy saját felelősségére használja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat, valamint előzetesen olvassa el a rendelkezésre álló információkat (pl. útmutatók, információs anyagok, videók).

6. A GEBERIT VERWALTUNGS AG konkrét rendelkezésre állásra vonatkozó garancia nélkül biztosítja a Felhasználó számára a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat. A Felhasználó csak a GEBERIT VERWALTUNGS AG technikai és működési lehetőségeinek keretén belül támaszthat igényt a szolgáltatások igénybevételére. A GEBERIT VERWALTUNGS AG törekszik a zavartalan és problémamentes működés biztosítására. Ennek ellenére műszaki meghibásodás vagy karbantartás miatt előfordulhatnak kimaradások a szolgáltatásban.

7. A rendelkezésre bocsátott alkalmazások egy része felhasználói hitelesítést igényel.

a. A Geberit a csoportszintű szolgáltatásokhoz egyre szélesebb körben használja a Geberit-azonosítót (Geberit ID). A Geberit-azonosítóra külön használati feltételek és adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak. A Geberit-azonosító létrehozása automatikusan ezek elfogadását jelenti.
b. A Geberit szervizalkalmazás (Geberit Service App) a Geberit AquaClean berendezések javítására és karbantartására szolgál meghatalmazott és minősített szervizpartnerek által. A szervizalkalmazás csak egy olyan Geberit szervizalkalmazási fiókkal használható, amelyet a Geberit Quality Group hoz létre minden egyes szervizpartner számára.
c. A Geberit Control App felhasználói felületként működik az integrált Bluetooth interfésszel rendelkező Geberit-termékek üzembe helyezéséhez és karbantartásához. A funkciók köre a Geberit-azonosító sikeres regisztrációjával bővíthető.

8. A GEBERIT VERWALTUNGS AG fenntartja a jogot, hogy a megfelelő teljesítmény és szolgáltatás garantálása céljából korlátozza az IoT-szolgáltatások felhasználóinak számát.

III. Kompatibilis termékcsoportok

A II.1. szakaszban említett mobilalkalmazások az alább felsorolt termékcsoportok következő termékeivel kompatibilisek. A használat feltétele a mobilalkalmazások és a termékek közötti aktív Bluetooth-kapcsolat. A kompatibilitással kapcsolatos információk a termékinformációs oldalakon és a kezelési útmutatóban találhatók.

Név Kompatibilis alkalmazás Kompatibilis IoT-szolgáltatások
Geberit mosdócsaptelep,
pl. 185/186 típus
Geberit Control  
Geberit vizelderendszer,
pl. 01/10/30/50 típus
Geberit Control  
Geberit működtetőlap,
pl. DuoFresh (aut./man.)
Geberit Control, Geberit Home  
Geberit WC vezérlés,
pl. Sigma 80
Geberit Control, Geberit Home  
Geberit AquaClean,
z.B. Mera Comfort
Geberit Home, Geberit Service Geberit AquaClean Remote Service
Geberit higiéniai öblítőberendezés,
pl. HS2
Geberit SetApp  
Geberit tükrös szekrény,
pl. One
Geberit Home  

IV. A Felhasználó kötelezettségei

1. A Felhasználó vállalja, hogy a mobilalkalmazásokat nem használja visszaélésszerűen. Visszaélésszerű használatról különösen a következő esetekben beszélhetünk:

  • A szolgáltatások és adatok használata törvénytelen vagy büntethető formában, illetve olyan körülmények között, amelyek hosszú távon károsan befolyásolhatják a Geberit megítélését.
  • A szolgáltatások olyan módon történő használata, amely meghaladja a szokásos használati gyakoriságot és amelynek következtében hosszú távon romlik az infrastruktúra (pl. szerverek) teljesítménye.

A Geberit fenntartja a jogot, hogy visszaélésszerű használat esetén az érintett Felhasználó számára ideiglenesen vagy véglegesen zárolja a mobilalkalmazásokhoz és az IoT-szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A zárolásra csak akkor kerül sor, ha a mobilalkalmazásokhoz vagy az IoT-szolgáltatásokhoz felhasználói hitelesítésre (Geberit ID; Geberit Service App fiók) van szükség.

2. Ha a Geberit-azonosító Felhasználójának üzleti okokból már nincs szüksége a Geberit-azonosítóra, akkor köteles tájékoztatni a Geberitet a Geberit ID-fiók módosítása céljából.

3. Ha a Geberit Service App Felhasználójának üzleti okokból már nincs szüksége a Geberit Service App-re, akkor köteles tájékoztatni a Geberitet a Geberit Service App fiók törlése céljából.

V. Szerzői jog és felhasználói jogok

1. Minden szöveg, kép, grafika, animáció, videó, hang és egyéb alkotás, illetve ezek mobilalkalmazásokban és IoT-szolgáltatásokban való elrendezése, valamint a márkák, logók és emblémák, illetve a mobilalkalmazások vagy IoT-szolgáltatások mögött álló informatikai infrastruktúra a GEBERIT VERWALTUNGS AG-t vagy harmadik feleket megillető szerzői jogi és/vagy egyéb törvényi védelem alatt áll. Ezeket a GEBERIT VERWALTUNGS AG, ill. harmadik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos kereskedelmi célokra sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni vagy harmadik félnek továbbadni.

2. A GEBERIT VERWALTUNGS AG nem kizárólagos, visszavonható, nem licencelhető, nem átruházható és ingyenes jogot biztosít a Felhasználó számára, hogy a jelen használati feltételeknek megfelelően rendeltetésszerűen használja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat, beleértve az azokban található összes digitális tartalmat.

3. A felhasználói jogok megadásának feltétele a jelen használati feltételek betartása. Ha a Felhasználó megsérti ezeket a használati feltételeket, a mobilalkalmazások használatának jogai, beleértve azok tartalmát, automatikusan megszűnnek.

4. Ha a Felhasználó képeket tölt fel a Geberit Pro alkalmazáson keresztül, akkor a GEBERIT VERWALTUNGS AG-re átruházza azt a kizárólagos, visszavonhatatlan, korlátlan és ingyenes jogot, hogy a Geberit-termékek felismerése, valamint a képfelismerés javítása céljából kezelje a képet.

VI. Felelősség

1. A GEBERIT VERWALTUNGS AG fenntartja a jogot a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásra és a kártérítési igényekre abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti ezeket a felhasználási feltételeket – például az alkalmazás és annak tartalmának jogellenes használata esetén.

2. A termékfelelősségi törvénynek megfelelően mindig a GEBERIT VERWALTUNGS AG felel a szándékosságért, súlyos gondatlanságért, az élet, testi épséget és egészséget veszélyeztető sérülésekért, valamint a GEBERIT VERWALTUNGS AG által kifejezetten adott garanciákért. A GEBERIT VERWALTUNGS AG által elkövetett kisebb gondatlanságból eredő károkért a GEBERIT VERWALTUNGS AG csak egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén felel, azonban a kártérítési igények összege az előrelátható kárra korlátozódik. Ebben az értelemben a lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítésére a Felhasználó rendszeresen számít és számíthat, és amelyek teljesítése elengedhetetlen a megállapodás céljának eléréséhez.

3. Minden más szempontból a GEBERIT VERWALTUNGS AG felelőssége kizárt.

4. Amennyiben a Geberit felelőssége e rendelkezésekkel összhangban kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a Geberit végrehajtó szerveinek, teljesítési segédeinek és alkalmazottainak felelősségére is.

5. Ha az GEBERIT VERWALTUNGS AG-vel szemben egy harmadik fél követelést nyújt be a jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi megsértése miatt, a Felhasználó köteles mentesíteni a GEBERIT VERWALTUNGS AG-t minden olyan követelés és költség alól, amely ennek eredményeként közvetlenül vagy közvetetten felmerül, ideértve az ügyvédi védelem észszerű költségeit is. Ez nem érvényes, ha a Felhasználó nem felelős a jogsértésért.

6. A mobilalkalmazásokon és az IoT-szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmakat a GEBERIT VERWALTUNGS AG hozta létre és frissítette a lehető legnagyobb gondossággal. Nem garantálható azonban, hogy a biztosított tartalom pontos, naprakész és teljes.

7. A GEBERIT VERWALTUNGS AG nem vállal felelősséget olyan harmadik fél weboldalainak technikai funkcionalitásáért (különösen vírusmentességéért) vagy tartalmáért, amelyekre a mobilalkalmazásokban és az IoT-szolgáltatásokban hivatkozások vagy linkek mutatnak.

VII. Külső könyvtárak használata

A mobilalkalmazásokkal kapcsolatban az alábbi külső könyvtárak használatára kerül sor:

Mobile App Külső könyvtár(ak)
Geberit Home Apache Lizenz 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin
Geberit Control Apache Lizenz 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin
Geberit szerviz nincs
Geberit SetApp nincs
Geberit Pro nincs

VIII Adatvédelem és adatbiztonság

1. A Geberit mindent megtesz annak érdekében, hogy a mobilalkalmazásokon vagy az IoT-szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatok mindig biztonságban legyenek. Erre a célra modern technológiákat alkalmaz, amelyeket külső, független harmadik felek folyamatosan fejlesztenek és auditálnak.

2. Az Ön személyes adatainak a biztonsága kiemelt fontosságú a Geberit számára. A ránk bízott adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a legnagyobb gondossággal kezeljük. Személyes adatainak kezeléséről adatvédelmi nyilatkozatunkban tájékoztatjuk Önt. Ez alkalmazások esetében az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT oldalon érhető el.

IX. Záró rendelkezések

1. Amennyiben a jelen használati feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához. Ugyanez vonatkozik az esetleges szabályozási hiányosságokra.

2. A kollíziós rendelkezések kivételével a svájci jogot kell alkalmazni.

3. A vállalkozókkal szemben Jona minősül teljesítési helynek és kizárólagos joghatóságnak. A törvényileg előírt illetékességek változatlanul érvényben maradnak.

Állapot: 2021. január