Pénzvisszafizetési promóció

A vásárló a promócióban résztvevő termékek vásárlása után, annak árából 10%-os, vagy maximum a Geberit Kft. által javasolt bruttó fogyasztói árának 10%-os visszatérítésére jogosult. Egy végfelhasználó a Promóció keretében legfeljebb mindösszesen 200 000 Ft visszatérítésre jogosult.

 • Vásároljon a promócióban résztvevő termékek közül 2021.04.01 és 2021.06.30 között Magyarországon vagy magyar székhelyű/adózású kereskedőnél (kritériumok)
 • A vásárlást követően 2021.07.31-ig küldje el a következő adatokat a sales.hu@geberit.com e-mail címre:
  • A vásárláskor kapott ÁFA-s számla másolata
  • A vásárló (és egyben visszaigénylő) neve, címe, adóazonosítója, bankja és bankszámla száma (ide kerül visszautalásra a kedvezmény)

2021.07.31-án zárjuk a regisztrációt és 2021.08.31-ig visszautaljuk a jogos kedvezmény mértékét.

sales.hu@geberit.com

Promócióban szereplő termékek:

 • WC szerelőelemek falsík alatti Sigma öblítőtartállyal
 • Rimfree WC-k
 • DuoFresh szagelszívó modulok
 • Selnova Square bútor és mosdó kombinációk
 • CleanLine zuhanyfolyókák
 • Sestra zuhanytálcák

Általános szerződési feltételek  (, 196 KB )

Általános szerződési feltételek Geberit cashback „promóció”

A Promócióban való részvétellel a résztvevők magukra kötelezőnek ismerik el ezeket a felhasználási feltételeket. A promóciószervező által a(z) geberit.hu oldalon közzétett, a Promócióval kapcsolatos információk és utasítások e felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) részét képezik.

A. Promóciószervező:

1. GEBERIT Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 2. B. ép. fsz.

B. A promóció leírása

1. Azok a végfelhasználónak számító ügyfelek, akik új Geberit terméket vásárolnak az 1. mellékletben felsorolt termékek közül („a Promócióban részt vevő Geberit termékek”) a Geberit valamely hivatalos viszonteladójától vagy forgalmazójától Magyarországon a Promóciós időszakon belül, pénzvisszatérítésre jogosultak (amelyet kizárólag banki átutalás révén teljesítünk) (a „Pénzvisszatérítés”).

2. A Promócióban részt vevő Geberit termékekre érvényes (ezek listáját és érvényességi időtartamát lásd az 1. mellékletben), amelyeket a Promóciós időszakban vásároltak (azaz 2021.04.01. és 2021.06.30. között). A vásárló köteles betartani a jelen Felhasználási feltételeket.

3. A vásárló a promócióban résztvevő termékek vásárlása után, annak árából 10%-os, vagy maximum a Geberit Kft. által javasolt bruttó fogyasztói árának 10%-os visszatérítésére jogosult. Egy végfelhasználó a Promóció keretében legfeljebb mindösszesen 200 000 Ft visszatérítésre jogosult.

C. Jogosultság

1. A Promóció keretében regisztráló személyt „Résztvevőnek” nevezzük.

2. A Promócióban való részvételhez a Résztvevőnek meg kell felelnie a következő jogosultsági feltételeknek („Jogosultsági feltételek”):

 • a. természetes személy esetén, aki betöltötte a 18. életévét;
 • b. végfelhasználóként eljáró vásárló (azaz a vásárlási igazolásban szerepel, hogy a terméket saját célra vásárolta);
 • c. a terméket a Magyarországon vagy magyar székhelyű/adózású kereskedőnél vásárolta
 • d. a Promóciós időszakon belül vásárolt egy a Promócióban részt vevő Geberit terméket (1. mellékletben);
 • e. rendelkezésére áll az összes információ ahhoz, hogy beküldje az igénylést az alábbi „Igénylés regisztrációja” című szakaszban leírtaknak megfelelően;
 • f. megfelel a jelen Felhasználási feltételekben a Promóció keretében járó pénzvisszatérítésre való jogosultságra vonatkozóan megfogalmazott további követelményeknek.

3. A jelen Promócióban nem vehetnek részt a Geberit Kft. alkalmazottjai, megbízottjai, viszonteladói, kiskereskedelmi alkalmazottjai, nagybani kereskedői, sem más, aki bármilyen kapcsolatban van a Promóció szervezésével vagy lebonyolításával.

4. A Promóció nem vonható össze más promóciós ajánlatokkal, sem a Promócióban részt vevő GEBERIT termékre érvényes más árkedvezménnyel.

D. Igénylés

1. A Promócióban részt vevő Geberit termék után járó Pénzvisszatérítés összegét az 1. Mellékletnek a Promócióban részt vevő Geberit termék vásárlásakor hatályos verziója határozza meg.

2. A következő termékek nem tekinthetők különösen a Promócióban részt vevő Geberit terméknek:

 • a. a bemutatótermi, remarketing- és használt termékek a jelen Promócióban nem tekinthetők a Promócióban résztvevő Geberit terméknek.
 • b. a Promócióból kizárt a hivatalos Viszonteladó vagy Forgalmazó által szervezett hitel, részletfizetési megállapodás vagy hitelszerződés keretében vásárolt termékek.
 • c. a továbbértékesítés vagy harmadik feleknek való bérbeadás céljából vásárolt, a Promócióban egyébként részt vevő Geberit termékek.

3. Résztvevő csak és kizárólag a végfelhasználó (azaz a terméket saját célra megvásárló ügyfél) lehet, nem lehet meghatalmazottra, megbízottra, viszonteladóra, forgalmazóra, sem más harmadik félre bízni.

4. A Promócióra az interneten keresztül, a Geberit honlapján lehet regisztrálni 2021.04.01 és 2021.07.31 között. A vásárlás dátumának a számlán szereplő dátum tekintendő. A határidőn túl benyújtott igényléseket a Promóciószervező nem veszi figyelembe.

5. Ha a vásárló visszaviszi a Geberit terméket (azaz eláll az adásvételi szerződéstől), nem kérheti a pénzvisszatérítést. Ha a pénzvisszatérítést már kifizették, az összeget vissza kell fizetni a Promóciószervezőnek.

E. Regisztráció

1. A Promócióban részt vevő Geberit termék megvásárlása után a Résztvevőnek a regisztrációs időszakon belül kell visszajeleznie és megadni a kért információkat:

 • a. a Promócióban részt vevő Geberit termék típusa és sorozatszáma;
 • b. elektronikus formájú vásárlási igazolás (az eladótól kapott számla) beszkennelve vagy e-mailhez csatolva („Vásárlási igazolás”);
 • c. A vásárló (és egyben visszaigénylő) nevét, címét, adóazonosítóját, bankját és bankszámla számát (ide kerül visszautalásra a kedvezmény)

2. A Vásárlási igazoláson egyértelműen szerepelnie kell a Promócióban részt vevő Geberit termék típusának, a vásárló nevének és lakcímének, az eladó nevének és székhelyének, a számla kiállítási dátumának, valamint a vételárnak. Sem a rendelési bizonylatot, sem a fuvarlevelet nem áll módjában a Promóciószervezőnek elfogadni. A Geberit fenntartja a jogot, hogy további bizonyítékot kérjen a Résztvevőtől, amely igazolja a vásárlás/birtoklás tényét (például fénykép a sorozatszámot tartalmazó címkéről, vonalkódok, termék beépítése utáni fénykép stb.).

3. A regisztráció és a támogató dokumentumok beérkezését követően a Geberit e-mailben (a következő címről: sales.hu@geberit.com megerősítést küld az anyag beérkezéséről. A megerősítő e-mailben a Résztvevő tájékoztatást kap, hogy az igénylést jóváhagyták-e. A Geberit igyekszik 30 naptári napon belül elküldeni a megerősítést. A Résztvevők felelőssége, hogy felvegyék a kapcsolatot a Promóciószervezővel, ha a megerősítő e-mail 30 napon belül nem érkezik meg.

4. Ha a Résztvevő hiányosan adja le a regisztrációt, erről e-mailben kap értesítést, és lehetőséget kap, hogy hét naptári napon belül pótolja a hiányosságokat. Ha a Résztvevő hét napon belül nem teljesíti a Felhasználási feltételek előírásait, igénylése elutasításra kerül. A Geberit nem vonható felelősségre azért, ha nem tud választ adni a hét napos időkereten belül.

5. A Promóciószervező jogosult minden szükséges intézkedést megtenni a csalárd vagy érvénytelen igénylésekkel szembeni védekezés érdekében. Ide tartozik többek között, hogy további ellenőrzéseket végezhet vagy további bizonyítékot kérhet a vásárlásra/birtoklásra vonatkozóan (például fényképet a sorozatszámot tartalmazó címkéről, vonalkódokról, valamint a Résztvevő személyazonosságának, korának vagy más releváns adatainak igazolását). E folyamat keretében a Promóciószervező harmadik felekkel is megoszthat bizonyos információkat.

6. A Promóciószervező fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a hiányos, csalárd, jogtalanul módosított vagy értelmezhetetlen igényléseket, amelyek nem felelnek meg a jelen Felhasználási feltételeknek.

7. Ha a Résztvevő megszegi a jelen Felhasználási feltételeket, igénylése elutasításra kerül.

F. Fizetés

1. A Geberit minden lehetséges lépést megtesz, hogy a Résztvevő által beküldött hiánytalan igénylés beérkezése, a végső elbírálás, és a számla ellenőrzését követően 2021.08.31-ig feldolgozza és elindítsa a jogosult Résztvevőknek járó kifizetéseket (vagy ha ez nem lehetséges, a lehető legkorábbi időpontban). A Geberit nem vonható felelősségre az ezen az időkereten túl feldolgozott igénylésekért.

2. A Pénzvisszatérítés banki átutalás útján kerül kifizetésre annak a magánszemélynek, akinek neve vásárlóként szerepel a Vásárlási igazoláson, az igénylés regisztrációjakor megadott bankszámlára. Csak az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc területén regisztrált, érvényes bankszámlákra áll módunkban kifizetést teljesíteni. Semmilyen körülmények között nem áll módunkban banki csekket kibocsátani.

3. A helyi adóügyi szabályok értelmében felszámított adók és minden más, a jelen Felhasználási feltételekben nem említett releváns költség és kiadás megfizetéséért kizárólag a Résztevő felelős.

4. A Geberit csak akkor teljesíti a kifizetést, ha meggyőződött róla, hogy a Résztvevő teljes mértékben megfelelt a jelen Felhasználási feltételeknek, valamint teljesítette a kapcsolódó utasításokat.

5. Fizetést teljesítő fél:
GEBERIT Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 2. B. ép. fsz.

G. Személyes adatok

1. A Résztvevők részéről kizárólag a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatok megadása szükséges. Az adatok megadásával a Résztvevők hozzájárulnak, hogy adataikat a Promóció lebonyolítása keretében a Promóciószervező feldolgozza.

2. A Geberit és engedményesei minden esetben a helyi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, és kizárólag a Promócióval kapcsolatos kifizetések teljesítéséhez használják fel őket. Az adatok a jogszabályban meghatározott megőrzési időszak leteltével törlésre kerülnek.

3. A Geberit kizárólag a Résztvevő kifejezett hozzájárulásával küld a termékeivel, szolgáltatásaival és/vagy támogatási lehetőségekkel kapcsolatos e-maileket. Ezek többek között az új termékekkel kapcsolatos információkat, különleges ajánlatokat, valamint piackutatási tevékenységekben való részvételre vonatkozó meghívókat tartalmazhatnak.

4. A Geberit rendkívül komolyan veszi a magánélethez való jog védelmét, és tisztában van vele, hogy ügyfelei és partnerei adatainak védelme és biztonsága világszerte rendkívül fontos feladat.

5. A Geberit adatvédelmi szabályzataival és gyakorlataival kapcsolatos információkért olvassa el a személyes adatokkal kapcsolatos jogokra vonatkozó tájékoztatást és az adatvédelmi nyilatkozatot a következő címen: https://www.geberit.hu/meta-hu/m-data-privacy.html

H. Általános

1. A Pénzvisszatérítésre nem jogosultak azok a Résztvevők, akik: a) nem vásároltak a Promócióban részt vevő Geberit terméket a Promóciós időszakban; és/vagy b) nem küldték el a megfelelő adatokat; és/vagy c) nem küldték be a vásárlási igazolást; és/vagy d) nem küldték be igénylésüket a Beküldési időszakban; és/vagy e) bármilyen módon megszegték a jelen Felhasználási feltételeket (a Geberit kizárólagos belátása szerint).

2. A Geberit fenntartja a jogot, hogy bármely pénzvisszatérítési igénylést megvizsgáljon, és ellenőrizze, hogy teljesültek-e a jelen Felhasználási feltételek előírásai, valamint, hogy további információkat kérjen bármely igénylésről vagy támogató dokumentumról.

3. A Résztvevő által beküldött hamis, hibás igénylések vagy a Geberit általi túlfizetés esetén a Geberit legkésőbb 14 nappal előre írásbeli értesítést küld, és a Résztvevő köteles visszafizetni vagy visszatéríteni a Geberit felé a hamis vagy hibás igénylés alapján kifizetett pénzvisszatérítést vagy a túlfizetés összegét, valamint kármentesíti és kártalanítja a GEBERIT vállalatot minden, az ilyen körülményekből eredő kártérítési kötelezettség, követelés, felelősség és adótartozás vonatkozásában.

4. A jelen Promóció keretében beküldött összes dokumentum a Geberit tulajdonába kerül, és ezeket a Geberit-nek nem áll módjában visszaküldeni. A hamis, hibás, félrevezető vagy csalárd dokumentumok esetén az igénylést beküldő személy kizárható a jelen Promócióból és a Geberit jövőbeni promócióiból, valamint az a szükséges jogi lépéseket is maga után vonhatja.

5. A Résztvevő vállalja, hogy mentesíti a Geberitet a fent említett körülményekből eredő kötelezettségekkel, követelésekkel, kárigényekkel és adókötelezettségekkel kapcsolatos felelősség alól.

6. A Promóciószervező a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a felelősséget a következőkért: (a) az átviteli hibák vagy bármilyen más, saját hatáskörén kívülálló okokból be nem érkező anyagok; (b) elkésett, elveszett, hibás helyre küldött vagy megsérült anyagok vagy igénylések; (c) számítógépes vagy kommunikációs problémák és hibák; (d) a Promóciószervező hatáskörén kívül eső események által okozott üzemzavarok, veszteségek és károk; (e) technikai, hardveres, szoftveres, a kiszolgálókkal, webhelyekkel vagy mással kapcsolatos meghibásodás vagy kár, amennyiben ezek meggátolják vagy akadályozzák a Résztvevőt a Promócióban való részvételben; (f) a Promócióval kapcsolatos anyagokban található nyomtatási és tipográfiai hibák; és (g) a Résztvevők által a jelen Promóció keretében elszenvedett minden veszteség, kár és sérülés. Azonban a jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy korlátozza a Geberit felelősségét a Geberit gondatlansága által okozott halálesetek és személyi sérülések esetén.

7. A Promóciószervező nem vonható felelősségre a Promóció vis maior körülmények és más, a Promóciószervező hatáskörén kívül eső tényezők általi megszakításáért.

8. A Geberit jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani a jelen Felhasználási feltételeket.

9. A Geberit jogosult bármikor törölni vagy visszavonni a jelen Promóciót, melyet a Promóció meghirdetésével azonos módon tesz közzé.

10. A Geberit által a jelen Promócióval kapcsolatban hozott minden döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő.

11. A Promócióra a magyar jog alkalmazandó. Jogviták esetén a magyar bíróságokhoz kell fordulni; a Promóciószervező kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, melyet a Résztvevő a részvétellel elfogad.

1. MELLÉKLET: A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ GEBERIT TERMÉKEK.

WC szerelőelemek falsík alatti Sigma öblítőtartállyal10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaximum visszaigényelhető kedvezmény
111.300.00.5Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal116 446 Ft11 645 Ft
111.367.00.5Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz137 274 Ft13 727 Ft
111.796.00.1Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 114 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal147 434 Ft14 743 Ft
110.300.00.5Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal90 919 Ft9 092 Ft
110.367.00.5Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz116 446 Ft11 645 Ft
Rimfree WC-k10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.A WC-kerámiák ára a WC-ülőkék árát nem tartalmazza.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaxium visszaigényelhető kedvezmény
201950000Geberit iCon Square fali WC, mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree, 35x33x54cm113 652 Ft11 365 Ft
500.600.01.2Geberit Acanto fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree, 35x34x51cm107 810 Ft10 781 Ft
500.377.01.2Geberit Selnova Compact fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree, 35.5x33x49cm82 156 Ft8 216 Ft
500.208.01.1Geberit Smyle Square fali WC, mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree, 35x33x54cm88 125 Ft8 813 Ft
204060000Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree, 35.5x33x53cm100 825 Ft10 083 Ft
501.545.01.1Geberit Selnova fali WC, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree, 36x33x53cm75 298 Ft7 530 Ft
500.275.01.1Geberit Selnova Square fali WC, mélyöblítésű, Rimfree, 35x34x53cm47 866 Ft4 787 Ft
500.265.01.1Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree, 35.5x34x53cm44 818 Ft4 482 Ft
500.349.01.1Geberit Selnova Compact fali WC, mélyöblítésű, rövidített, Rimfree, Fehér, 35.5x34x48cm60 693 Ft6 069 Ft
500.201.01.1Geberit ONE fali WC-csésze, TurboFlush, WC-ülőkével, mélyöblítésű, 54cm, fehér, KeraTect®278 435 Ft27 843 Ft
500.202.01.1Geberit ONE fali WC-csésze, TurboFlush, WC-ülőkével, mélyöblítésű, 54cm, fényes króm, KeraTect®288 747 Ft28 875 Ft
Geberit DuoFresh10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaximum visszaigényelhető kedvezmény
115.050.21.1Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, fényes króm148 196 Ft14 820 Ft
115.050.BZ.1Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, antracit szürke RAL 7016144 640 Ft14 464 Ft
115.051.21.1Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, fényes króm120 637 Ft12 064 Ft
115.051.BZ.1Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, antracit szürke RAL 7016117 335 Ft11 734 Ft
115.052.21.1Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, fényes króm148 196 Ft14 820 Ft
115.052.BZ.1Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, antracit szürke RAL 7016144 640 Ft14 464 Ft
115.053.21.1Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, fényes króm120 637 Ft12 064 Ft
115.053.BZ.1Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz, antracit szürke RAL 7016117 335 Ft11 734 Ft
Selnova Square bútor + mosdó10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaximum visszaigényelhető kedvezmény
Mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal
501.232.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat159 842 Ft15 984 Ft
501.233.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat159 842 Ft15 984 Ft
501.234.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet154 686 Ft15 469 Ft
501.235.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet154 686 Ft15 469 Ft
501.236.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat170 155 Ft17 015 Ft
501.237.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat170 155 Ft17 015 Ft
501.238.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet164 998 Ft16 500 Ft
501.239.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet164 998 Ft16 500 Ft
501.240.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat217 849 Ft21 785 Ft
501.241.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat217 849 Ft21 785 Ft
501.242.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet213 982 Ft21 398 Ft
501.243.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet213 982 Ft21 398 Ft
501.244.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat281 013 Ft28 101 Ft
501.245.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat281 013 Ft28 101 Ft
501.246.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet277 146 Ft27 715 Ft
501.247.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet277 146 Ft27 715 Ft
Mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtóval
501.248.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat111 503 Ft11 150 Ft
501.249.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat111 503 Ft11 150 Ft
501.250.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet106 991 Ft10 699 Ft
501.251.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 53.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet106 991 Ft10 699 Ft
501.252.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat121 171 Ft12 117 Ft
501.253.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat121 171 Ft12 117 Ft
501.254.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet116 659 Ft11 666 Ft
501.255.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, egy ajtós, 58.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet116 659 Ft11 666 Ft
Mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtóval
501.256.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat159 842 Ft15 984 Ft
501.257.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat159 842 Ft15 984 Ft
501.258.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet154 686 Ft15 469 Ft
501.259.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 78.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet154 686 Ft15 469 Ft
501.260.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Fehér/Magasfényű bevonat208 826 Ft20 883 Ft
501.261.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Láva/Matt bevonat208 826 Ft20 883 Ft
501.262.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory/Melaminos faszerkezet203 670 Ft20 367 Ft
501.263.00.1Geberit Selnova Square mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két ajtós, 98.8x50.2cm, csaplyuk középen, túlfolyóval, Feketedió hickory világos/Melaminos faszerkezet203 670 Ft20 367 Ft
CleanLine zuhanyfolyókák10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt akciós fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaximum visszaigényelhető kedvezmény
CleanLine20 zuhanyfolyóka
154.450.00.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.450.00.1)88 760 Ft8 876 Ft
154.450.KS.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, Rozsdamentes acél, elektropolírozott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.450.KS.1)88 760 Ft8 876 Ft
154.451.00.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.451.00.1)133 845 Ft13 385 Ft
154.451.KS.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, Rozsdamentes acél, elektropolírozott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.451.KS.1)133 845 Ft13 385 Ft
154.453.00.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-160cm, fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.453.00.1)171 437 Ft17 144 Ft
154.453.KS.1Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka, L=30-160cm, Rozsdamentes acél, elektropolírozott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.453.KS.1)171 437 Ft17 144 Ft
CleanLine60 zuhanyfolyóka
154.456.00.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.456.00.1)111 493 Ft11 149 Ft
154.456.KS.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, Rozsdamentes acél, elektropolírozott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.456.KS.1)111 493 Ft11 149 Ft
154.457.00.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.457.00.1)165 976 Ft16 598 Ft
154.457.KS.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, Rozsdamentes acél, elektropolírozott, korrózióálló szálcsiszolt acél (154.457.KS.1)165 976 Ft16 598 Ft
154.458.00.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz, L=30-90cm (154.458.00.1)121 399 Ft12 140 Ft
154.459.00.1Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz, L=30-130cm (154.459.00.1)173 596 Ft17 360 Ft
CleanLine80 zuhanyfolyóka
154.440.KS.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, szálcsiszolt rozsdamentes acél/polírozott, easy-to-clean bevonattal (154.440.KS.1)179 565 Ft17 957 Ft
154.440.39.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, pezsgő színű/polírozott, easy-to-clean bevonattal (154.440.39.1)179 565 Ft17 957 Ft
154.441.KS.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, szálcsiszolt rozsdamentes acél/polírozott, easy-to-clean bevonattal (154.441.KS.1)231 254 Ft23 125 Ft
154.441.39.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, pezsgő színű/polírozott, easy-to-clean bevonattal (154.441.39.1)231 254 Ft23 125 Ft
154.440.QC.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-90cm, feketekróm/políroztt, easy-to-clean bevonattal (154.440.QC.1)179 565 Ft17 957 Ft
154.441.QC.1Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka, L=30-130cm, feketekróm/políroztt, easy-to-clean bevonattal (154.441.QC.1)231 254 Ft23 125 Ft
Sestra szögletes zuhanytálca10% kedvezmény a vásárlás árábólA feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
CikkszámTermékleírásjavasolt bruttó fogyasztói ármaximum visszaigényelhető kedvezmény
550.290.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80x80cm, strukturált pala, fehér137 928 Ft13 793 Ft
550.291.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80x80cm, strukturált pala, szürke143 085 Ft14 308 Ft
550.292.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80x80cm, strukturált pala, grafit143 085 Ft14 308 Ft
550.250.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 90 cm, strukturált pala, fehér157 264 Ft15 726 Ft
550.260.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 90 cm, strukturált pala, szürke162 420 Ft16 242 Ft
550.270.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 90 cm, strukturált pala, grafit162 420 Ft16 242 Ft
550.252.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 100 cm, strukturált pala, fehér166 287 Ft16 629 Ft
550.253.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 100 cm, strukturált pala, fehér176 600 Ft17 660 Ft
550.254.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 120 cm, strukturált pala, fehér185 623 Ft18 562 Ft
550.255.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 120 cm, strukturált pala, fehér194 647 Ft19 465 Ft
550.256.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 140 cm, strukturált pala, fehér213 982 Ft21 398 Ft
550.257.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 140 cm, strukturált pala, fehér224 295 Ft22 429 Ft
550.258.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 160 cm, strukturált pala, fehér242 341 Ft24 234 Ft
550.259.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 160 cm, strukturált pala, fehér252 654 Ft25 265 Ft
550.262.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 100 cm, strukturált pala, szürke171 444 Ft17 144 Ft
550.263.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 100 cm, strukturált pala, szürke180 467 Ft18 047 Ft
550.264.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 120 cm, strukturált pala, szürke190 779 Ft19 078 Ft
550.265.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 120 cm, strukturált pala, szürke199 803 Ft19 980 Ft
550.266.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 140 cm, strukturált pala, szürke219 139 Ft21 914 Ft
550.267.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 140 cm, strukturált pala, szürke228 162 Ft22 816 Ft
550.268.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 160 cm, strukturált pala, szürke247 498 Ft24 750 Ft
550.269.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 160 cm, strukturált pala, szürke256 521 Ft25 652 Ft
550.272.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 100 cm, strukturált pala, grafit171 444 Ft17 144 Ft
550.273.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 100 cm, strukturált pala, grafit180 467 Ft18 047 Ft
550.274.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 120 cm, strukturált pala, grafit190 779 Ft19 078 Ft
550.275.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 120 cm, strukturált pala, grafit199 803 Ft19 980 Ft
550.276.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 140 cm, strukturált pala, grafit219 139 Ft21 914 Ft
550.277.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 140 cm, strukturált pala, grafit228 162 Ft22 816 Ft
550.278.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 80 x 160 cm, strukturált pala, grafit247 498 Ft24 750 Ft
550.279.00.2Geberit Sestra szögletes zuhanytálca, 90 x 160 cm, strukturált pala, grafit256 521 Ft25 652 Ft