Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatóügyfelek, beszállítók és más üzleti partnerek részére

Az Ön személyes adatainak védelme fontos a számunkra. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a Geberit internetes szolgáltatásainak, különösen a Geberit weboldal(ak)nak („weboldal”) a felhasználóit, valamint az ügyfeleket, beszállítókat és más üzleti partnereket az EU-ban, az EGT-ben, Svájcban és az Egyesült Királyságban működő Geberit társaságok által végzett személyes adatkezeléssel kapcsolatban. Ezért a jelen tájékoztatónak nem minden része érinti Önt szükségszerűen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában személyes adat minden olyan adat, amely személyesen Önre vonatkozik vagy vonatkoztatható, például a név, a cím vagy az e-mail cím. Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős adatkezelő:

GEBERIT Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 4.)

Adatvédelmi osztályunkat és adatvédelmi tisztviselőnket a dataprotection@geberit.com e-mail címen vagy a postai címünkön lehet elérni a “data protection officer“ címre hivatkozással. Ha bizalmasan szeretne kapcsolatba lépni adatvédelmi tisztviselőnkkel, kérjük, használja a következő elérhetőségeket: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 50667 Köln, email: dpo@geberit.com.

1. Automatizált adatgyűjtés és adatkezelés a Geberit weboldalakon

Weboldalaink az alábbiakban szereplő technológiákat és eszközöket használják. Amennyiben ezek opcionálisak és Ön ezeket nem óhajtja használni, úgy az adott eszköznél megtalálja a használatának megakadályozására szolgáló különböző lehetőségeket és beállításokat.

2. Önkéntesen közölt adatok gyűjtése és kezelése

Az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal vagy más üzleti partnereinkkel folytatott interakció során (pl. telefonon, e-mailben vagy weboldalainkon) velünk önkéntesen közölt személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk. Az alábbi áttekintésben találhat tájékoztatást az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapjáról és céljairól.

3. Weboldalunkon kívüli további adatkezelések

Weboldalunkon kívül, egyedi esetekben és az Ön beállításaitól függően harmadik fél szolgáltatók által végzett további adatkezelésre is sor kerül, amelyről itt tájékozódhat.

4. További adatkezelés, adattovábbítás harmadik országokba, adattörlés

Egyedi esetekben különleges, a szokásostól eltérő adatkezelésekhez szükségünk van az Ön adataira, amelyekről itt tájékozódhat.

5. Az Ön jogai

Érintettként Önt megilletik az alábbiakban ismertetett jogok. Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, küldjön nekünk írásbeli kérelmet a fent megadott elérhetőségeken, vagy küldjön e-mailt a következő címre: dataprotection@geberit.com.

Állapot: 2023. november