Használati feltételek Geberit mobilalkalmazásokhoz és IoT-szolgáltatásokhoz

A használati feltételek a Geberit mobilalkalmazások (a továbbiakban: „mobilalkalmazások“) és az IoT-szolgáltatások használatának feltételeit ismertetik.

Szójegyzék

 • B2C - Business to Consumer; magánügyfeleknek szánt alkalmazások és szolgáltatások
 • B2B - Business to Business; üzleti ügyfeleknek szánt alkalmazások és szolgáltatások
 • IoT - Internet of Things; azaz tárgyak internete; kommunikáció és interakció hálózatba kötött eszközök, alkalmazások és felhőalkalmazások között
 • Mobile App - Alkalmazás mobileszközökhöz
 • CRM - Customer Relationship Management – az ügyfelek törzsadatait tartalmazó adatbázis
 • Geberit ID - Fiók a Geberit alkalmazásaihoz és portáljaihoz
 • Bluetooth - Technológia az eszközökkel történő vezeték nélküli kommunikációhoz
 • Geberit AquaClean - A Geberit higiéniai berendezés termékcsaládja

I. Alkalmazási terület

1. A használati feltételek a Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Svájc (a továbbiakban GEBERIT VERWALTUNGS AG) és a Geberit mobilalkalmazásainak és IoT-szolgáltatásainak felhasználói (a továbbiakban Felhasználó) között érvényesek, és a Geberit által kínált mobilalkalmazások és IoT-szolgáltatások használatára és a használat során nyújtott támogatásra vonatkoznak.

2. A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Üzleti Feltételei csak abban az esetben és csak olyan mértékben válnak a szerződés részévé, ha és amilyen mértékben azok érvényességét a GEBERIT VERWALTUNGS AG írásban kifejezetten jóváhagyta.

II. Szolgáltatások köre

1. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a következő mobilalkalmazásokat kínálja mobileszközökhöz:

Geberit Home

 • B2C végfelhasználói alkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit eszközökhöz. Az eszköz konfigurálására, vezérlésére és karbantartására szolgál.
 • Bluetooth-kompatibilis Geberit-eszközök állapot-lekérdezése, vezérlése, konfigurálása és karbantartása; ország- és eszközspecifikus: eszközregisztráció és hozzáférés a webáruházhoz.

Geberit Control

 • B2B ügyfélalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit eszközökhöz. Az eszköz konfigurálására, vezérlésére és karbantartására szolgál.
 • Bluetooth-kompatibilis Geberit-eszközök állapot-lekérdezése, vezérlése, konfigurálása és karbantartása; ország- és eszközspecifikus: Eszközprofilok kezelése.

Geberit Service

 • B2B szervizalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit AquaClean higiéniai berendezésekhez. A berendezés szervizelésére és karbantartására szolgál.
 • Funkciók a Geberit AquaClean berendezések hibaelemzéséhez, hibaelhárításához és karbantartásához minősített Geberit szerviztechnikusok által.

Geberit SetApp

 • B2B ügyfélalkalmazás Bluetooth-kompatibilis Geberit higiéniai öblítőberendezésekhez. Az eszköz vezérlésére és konfigurálására szolgál.
 • A Geberit higiéniai öblítőberendezések konfigurálása.

Geberit Pro

 • B2B ügyfélalkalmazás termék- és katalógusadatokhoz.
 • Termékek, alkatrészek és katalógusadatok megtekintése és tárolása; Termékfelismerés; funkciók a Geberit termékek tervezéséhez.

2. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a következő IoT-szolgáltatásokat kínálja:

Geberit AquaClean Remote Service

 • A Geberit ügyfélszolgálata által nyújtott távoli karbantartási szolgáltatás a Geberit AquaClean berendezésekhez a Geberit Home alkalmazás segítségével.
 • Geberit AquaClean berendezés hibaelemzése, hibaelhárítása és konfigurálása a Geberit ügyfélszolgálati munkatársa által nyújtott támogatás esetén.

3. A GEBERIT VERWALTUNGS AG ingyenesen biztosítja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat. A használati feltételek a mobilalkalmazások használatának teljes időtartamára érvényesek. Ha a mobilalkalmazást eltávolítják az okostelefonról, akkor az már nem használható. A GEBERIT VERWALTUNGS AG bármikor jogosult arra, hogy megváltoztassa a mobilalkalmazásokat vagy a szolgáltatásokat, azokat a felmondási idő után teljes vagy részleges térítés ellenében biztosítsa, illetve hogy azok rendelkezésre bocsátását teljes mértékben vagy részlegesen megszüntesse. A jelen használati feltételek változásait és kiegészítéseit e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs felületen (pl. mobilalkalmazásban) tesszük közzé.

4. A GEBERIT VERWALTUNGS AG a lehető legnagyobb gondossággal hozza létre a mobilalkalmazások és az IoT-szolgáltatások tartalmi elemeit. Ennek ellenére nem garantálható a rendelkezésre bocsátott tartalmak helyessége, aktualitása és teljessége.

5. A Felhasználót arra kérjük, hogy saját felelősségére használja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat, valamint előzetesen olvassa el a rendelkezésre álló információkat (pl. útmutatók, információs anyagok, videók).

6. A GEBERIT VERWALTUNGS AG konkrét rendelkezésre állásra vonatkozó garancia nélkül biztosítja a Felhasználó számára a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat. A Felhasználó csak a GEBERIT VERWALTUNGS AG technikai és működési lehetőségeinek keretén belül támaszthat igényt a szolgáltatások igénybevételére. A GEBERIT VERWALTUNGS AG törekszik a zavartalan és problémamentes működés biztosítására. Ennek ellenére műszaki meghibásodás vagy karbantartás miatt előfordulhatnak kimaradások a szolgáltatásban.

7. A rendelkezésre bocsátott alkalmazások egy része felhasználói hitelesítést igényel.

a. A Geberit a csoportszintű szolgáltatásokhoz egyre szélesebb körben használja a Geberit-azonosítót (Geberit ID). A Geberit-azonosítóra külön használati feltételek és adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak. A Geberit-azonosító létrehozása automatikusan ezek elfogadását jelenti.
b. A Geberit szervizalkalmazás (Geberit Service App) a Geberit AquaClean berendezések javítására és karbantartására szolgál meghatalmazott és minősített szervizpartnerek által. A szervizalkalmazás csak egy olyan Geberit szervizalkalmazási fiókkal használható, amelyet a Geberit Quality Group hoz létre minden egyes szervizpartner számára.
c. A Geberit Control App felhasználói felületként működik az integrált Bluetooth interfésszel rendelkező Geberit-termékek üzembe helyezéséhez és karbantartásához. A funkciók köre a Geberit-azonosító sikeres regisztrációjával bővíthető.

8. A GEBERIT VERWALTUNGS AG fenntartja a jogot, hogy a megfelelő teljesítmény és szolgáltatás garantálása céljából korlátozza az IoT-szolgáltatások felhasználóinak számát.

III. Kompatibilis termékcsoportok

A II.1. szakaszban említett mobilalkalmazások az alább felsorolt termékcsoportok következő termékeivel kompatibilisek. A használat feltétele a mobilalkalmazások és a termékek közötti aktív Bluetooth-kapcsolat. A kompatibilitással kapcsolatos információk a termékinformációs oldalakon és a kezelési útmutatóban találhatók.

Geberit mosdócsaptelep, pl. 185/186 típus

 • Kompatibilis App: Geberit Control

Geberit vizelderendszer, pl. 01/10/30/50 típus

 • Kompatibilis App: Geberit Control

Geberit működtetőlap, pl. DuoFresh (aut./man.)

 • Kompatibilis App: Geberit Control, Geberit Home

Geberit WC vezérlés, pl. Sigma 80

 • Kompatibilis App: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, pl. Mera Comfort

 • Kompatibilis App: Geberit Home, Geberit Service
 • Kompatibilis IoT Services: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit higiéniai öblítőberendezés, pl. HS2

 • Kompatibilis App: Geberit SetApp

Geberit tükrös szekrény, pl. Option

 • Kompatibilis App: Geberit Home

IV. A Felhasználó kötelezettségei

1. A Felhasználó vállalja, hogy a mobilalkalmazásokat nem használja visszaélésszerűen. Visszaélésszerű használatról különösen a következő esetekben beszélhetünk:

 • A szolgáltatások és adatok használata törvénytelen vagy büntethető formában, illetve olyan körülmények között, amelyek hosszú távon károsan befolyásolhatják a Geberit megítélését.
 • A szolgáltatások olyan módon történő használata, amely meghaladja a szokásos használati gyakoriságot és amelynek következtében hosszú távon romlik az infrastruktúra (pl. szerverek) teljesítménye.

A Geberit fenntartja a jogot, hogy visszaélésszerű használat esetén az érintett Felhasználó számára ideiglenesen vagy véglegesen zárolja a mobilalkalmazásokhoz és az IoT-szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A zárolásra csak akkor kerül sor, ha a mobilalkalmazásokhoz vagy az IoT-szolgáltatásokhoz felhasználói hitelesítésre (Geberit ID; Geberit Service App fiók) van szükség.

2. Ha a Geberit-azonosító Felhasználójának üzleti okokból már nincs szüksége a Geberit-azonosítóra, akkor köteles tájékoztatni a Geberitet a Geberit ID-fiók módosítása céljából.

3. Ha a Geberit Service App Felhasználójának üzleti okokból már nincs szüksége a Geberit Service App-re, akkor köteles tájékoztatni a Geberitet a Geberit Service App fiók törlése céljából.

V. Szerzői jog és felhasználói jogok

1. Minden szöveg, kép, grafika, animáció, videó, hang és egyéb alkotás, illetve ezek mobilalkalmazásokban és IoT-szolgáltatásokban való elrendezése, valamint a márkák, logók és emblémák, illetve a mobilalkalmazások vagy IoT-szolgáltatások mögött álló informatikai infrastruktúra a GEBERIT VERWALTUNGS AG-t vagy harmadik feleket megillető szerzői jogi és/vagy egyéb törvényi védelem alatt áll. Ezeket a GEBERIT VERWALTUNGS AG, ill. harmadik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos kereskedelmi célokra sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni vagy harmadik félnek továbbadni.

2. A GEBERIT VERWALTUNGS AG nem kizárólagos, visszavonható, nem licencelhető, nem átruházható és ingyenes jogot biztosít a Felhasználó számára, hogy a jelen használati feltételeknek megfelelően rendeltetésszerűen használja a mobilalkalmazásokat és az IoT-szolgáltatásokat, beleértve az azokban található összes digitális tartalmat.

3. A felhasználói jogok megadásának feltétele a jelen használati feltételek betartása. Ha a Felhasználó megsérti ezeket a használati feltételeket, a mobilalkalmazások használatának jogai, beleértve azok tartalmát, automatikusan megszűnnek.

4. Ha a Felhasználó képeket tölt fel a Geberit Pro alkalmazáson keresztül, akkor a GEBERIT VERWALTUNGS AG-re átruházza azt a kizárólagos, visszavonhatatlan, korlátlan és ingyenes jogot, hogy a Geberit-termékek felismerése, valamint a képfelismerés javítása céljából kezelje a képet.

VI. Felelősség

1. A GEBERIT VERWALTUNGS AG fenntartja a jogot a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásra és a kártérítési igényekre abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti ezeket a felhasználási feltételeket – például az alkalmazás és annak tartalmának jogellenes használata esetén.

2. A termékfelelősségi törvénynek megfelelően mindig a GEBERIT VERWALTUNGS AG felel a szándékosságért, súlyos gondatlanságért, az élet, testi épséget és egészséget veszélyeztető sérülésekért, valamint a GEBERIT VERWALTUNGS AG által kifejezetten adott garanciákért. A GEBERIT VERWALTUNGS AG által elkövetett kisebb gondatlanságból eredő károkért a GEBERIT VERWALTUNGS AG csak egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén felel, azonban a kártérítési igények összege az előrelátható kárra korlátozódik. Ebben az értelemben a lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítésére a Felhasználó rendszeresen számít és számíthat, és amelyek teljesítése elengedhetetlen a megállapodás céljának eléréséhez.

3. Minden más szempontból a GEBERIT VERWALTUNGS AG felelőssége kizárt.

4. Amennyiben a Geberit felelőssége e rendelkezésekkel összhangban kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a Geberit végrehajtó szerveinek, teljesítési segédeinek és alkalmazottainak felelősségére is.

5. Ha az GEBERIT VERWALTUNGS AG-vel szemben egy harmadik fél követelést nyújt be a jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi megsértése miatt, a Felhasználó köteles mentesíteni a GEBERIT VERWALTUNGS AG-t minden olyan követelés és költség alól, amely ennek eredményeként közvetlenül vagy közvetetten felmerül, ideértve az ügyvédi védelem észszerű költségeit is. Ez nem érvényes, ha a Felhasználó nem felelős a jogsértésért.

6. A mobilalkalmazásokon és az IoT-szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmakat a GEBERIT VERWALTUNGS AG hozta létre és frissítette a lehető legnagyobb gondossággal. Nem garantálható azonban, hogy a biztosított tartalom pontos, naprakész és teljes.

7. A GEBERIT VERWALTUNGS AG nem vállal felelősséget olyan harmadik fél weboldalainak technikai funkcionalitásáért (különösen vírusmentességéért) vagy tartalmáért, amelyekre a mobilalkalmazásokban és az IoT-szolgáltatásokban hivatkozások vagy linkek mutatnak.

VII. Külső könyvtárak használata

A mobilalkalmazásokkal kapcsolatban az alábbi külső könyvtárak használatára kerül sor:

Geberit Home

 • Külső könyvtár(ak): Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Külső könyvtár(ak): Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Külső könyvtár(ak): nincs

Geberit SetApp

 • Külső könyvtár(ak): nincs

Geberit Pro

 • Külső könyvtár(ak): nincs

VIII. Adatvédelem és adatbiztonság

1. A Geberit mindent megtesz annak érdekében, hogy a mobilalkalmazásokon vagy az IoT-szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatok mindig biztonságban legyenek. Erre a célra modern technológiákat alkalmaz, amelyeket külső, független harmadik felek folyamatosan fejlesztenek és auditálnak.

2. Az Ön személyes adatainak a biztonsága kiemelt fontosságú a Geberit számára. A ránk bízott adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a legnagyobb gondossággal kezeljük. Személyes adatainak kezeléséről adatvédelmi nyilatkozatunkban tájékoztatjuk Önt. Ez alkalmazások esetében az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT oldalon érhető el.

IX. Záró rendelkezések

1. Amennyiben a jelen használati feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához. Ugyanez vonatkozik az esetleges szabályozási hiányosságokra..

2. A kollíziós rendelkezések kivételével a svájci jogot kell alkalmazni.

3. A vállalkozókkal szemben Jona minősül teljesítési helynek és kizárólagos joghatóságnak. A törvényileg előírt illetékességek változatlanul érvényben maradnak.

Állapot: 2021. január